top of page

ENERJİ YATIRIMLARI (GES, RES, Biyogaz)

 • Fizibilite Çalışması 

  • Tesis Yeri Tespit Çalışması

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi

  • Ön Ekonomik Analiz

 • Projelendirme

  • Mimari​ , İnşaat, Mekanik, Elektrik Teknik Projeleri

  • Tarımsal Destek Hibe Projelerinin Hazırlanması

  • Yasal Başvuru ve Takiplerin Yapılması

 • Ekonomik Analiz

  • Proje Finansmanı

  • Geri Dönüş Hesapları

  • Teknik Ömür Hesapları

  • Uzun Dönem Stratejilerinin Belirlenmesi

 • Tesis Yapımı ve Devreye Alma

  • İnşaat, Mekanik ve Elektrik İşlerinin Yapılması

  • Montaj, Test ve Devreye Alma 

ENERJİ YÖNETİMİ

 • Enerji Tesisi Yönetimi

  • Günlük, Aylık Üretim Planlaması

  • Günlük, Aylık Üretim Raporlanması

  • Uzaktan Takip Sistemlerinin Kurulması

  • Bütçe Planlama

  • Enerji Tasarrufu Yönetimi

  • Enerji Tasarrufu Çalışmaları

 • Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

  • Yüksek Gerilim Tesisleri Projelendirme

  • Dağıtım ve İletim Hatları Projelendirme

  • Montaj, Test ve Devreye Alma

  • Resmi Kurum Takip İşlemleri

bottom of page