top of page

HAYVANCILIK YATIRIM PLANLAMASI

 • Fizibilite Çalışması 

  • Tesis Yeri Tespit Çalışması

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi

  • Yem Ham Maddelerine Ulaşılabilirlik

  • Tarımsal Üretim Arazilerinin Tespiti

  • SWOT Analizi

  • Ön Ekonomik Analiz

 • Projelendirme

  • Mimari​ , İnşaat, Mekanik, Elektrik Teknik Projeleri

  • Sürü Yönetim Sistemi Projeleri

  • Ahır İçi  Ekipman Seçimleri

  • Teknolojik Altyapı ve Ekipman Seçimleri

  • Yem Hazırlama Sistemleri ve Ekipman Seçimleri

 • Ekonomik Analiz

  • Pazar Analizi

  • Proje Finansmanı

  • Geri Dönüş Hesapları

  • Teknik Ömür Hesapları

  • Uzun Dönem Stratejilerinin Belirlenmesi

İŞLETME YÖNETİMİ

 • Hayvan Temini

  • Yurtiçi ve Yurt Dışı Damızlık Hayvan Seçimi

  • Yurtiçi ve Yurt Dışı Besilik Hayvan Seçimi

 • Yem Ham Madde Temini

  • Kaba Yem Temini

  • Kesif Yem Temini

  • Premiks Tasarımı ve Temini

 • Sürü Yönetimi

  • Süt ve Besi Ahırları Verimlilik Yönetimi

  • Besleme Yönetimi

  • Sağlık Protokolü Yönetimi

  • Döl Verimi Yönetimi

  • Yavru (Buzağı, Kuzu, Oğlak) Yönetimi

  • Bilimsel Veri Analizi, Raporlama

 • Personel Planlaması

  • Organizasyon Şeması Oluşturulması

  • Süreç İşçilik Hesaplamaları

 • Eğitim Planlaması

  • Şirket İçi Eğitim Planlaması

bottom of page